Geishas

Some Geishas | SX70 polaroids All ca. 1992, SX70 polaroids, 8,8 cm × 10,7 cm  | 3,5″ x 4,2″ (image 7,9 cm × 7,9 cm | 3,1″ x 3,1″) mounted on SX70 polaroid cartridge.