Geishas

Some Geishas | SX70 polaroids All ca. 1992, SX70 polaroids,10,7 cm × 8,8 cm  | 4,2″ x 3,5″ (image 7,9 cm × 7,9 cm | 3,1″ x 3,1″) mounted on SX70 polaroid cartridge.